บริษัท เชิดชัยมอเตอร์เซลส์ จำกัด

- พ.ศ. 2506 เริ่มผลิตโครงสร้างรถบัสด้วยไม้
- พ.ศ. 2508 เราคือผู้ผลิตโครงเหล็กรายแรกในประเทศไทย
- พ.ศ. 2518 เราเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของอีซูซุในการผลิตตัวรถบัสบนแชสซีโมโนค็อกของอีซูซุในประเทศไทย
- พ.ศ. 2530 เราเฉลิมฉลองให้กับตัวถังรถบัสจำนวน 1,200 คันบนตัวถังอีซูซุ
- พ.ศ. 2531 ส่งออกรถโดยสาร 25 คันไปยังประเทศมาเลเซีย เชิดชัย เพื่อผลิตตัวถังรถบรรทุก (ตัวไม้)

Cherdchai Tour-เชิดชัยทัวร์
Cherdchai Tour-เชิดชัยทัวร์

บริษัทให้บริการรถโดยสารระหว่างจังหวัด บริการรถนำเที่ยวและเพื่อความบันเทิง เพื่อการขนส่งและโลจิสติกส์ มากว่า 65 ปี

เชิดชัยมอเตอร์เซลส์ เริ่มต้นธุรกิจด้วยบริการรถโดยสารประจำทางและโรงงานผลิตตัวถังรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุด ก่อนจะขยายไปสู่พื้นที่อื่นๆ ธุรกิจเชิดชัยประกอบด้วยบริการรถโดยสารระหว่างจังหวัด โรงงานผลิตตัวถังรถบัส ตัวแทนจำหน่ายรถบัสวอลโว่ที่ได้รับอนุญาต และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทมีรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดกว่า 1,200 คัน ภายใต้สัมปทาน จาก บริษัท ขนส่ง จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม บริการส่วนใหญ่เป็นเส้นทางระยะไกล ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

เชิดชัยทัวร์ยังให้บริการระยะกลางระหว่างกรุงเทพฯและนครราชสีมาและจุดหมายปลายทางทางตะวันออกบางแห่ง

วิสัยทัศน์

การให้บริการด้านขนส่งผู้โดยสารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับประเทศ โดยเน้นความปลอดภัย ควบคู่กับการบริการที่เป็นมิตร รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทให้มีความทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อบริการผู้โดยสารสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยและประทับใจด้วยความจริงใจ

Cherdchai Tour-เชิดชัยทัวร์