รถบัสปรับอากาศขนาด 12 m. ยี่ห้อ VOLVO รุ่น B7R MK III
x,xxx,xxx บาท

รถบัสปรับอากาศขนาด 12 m. ยี่ห้อ VOLVO รุ่น B7R MK III
3xx,xxx กม.
ดีเซล
VOLVO B7R MK III