กรุงเทพฯ-นครราชสีมา

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
04:00 ป.1
04:30 ป.1
05:00 ป.1
06:00 ป.1
07:00 ป.1
07:30 ป.1
08:00 ป.1
08:30 ป.1
09:00 ป.1
09:30 ป.1
10:00 ป.1
10:30 ป.1
11:00 ป.1
12:00 ป.1
13:00 ป.1
14:00 ป.1
15:00 ป.1
16:00 ป.1
17:00 ป.1
18:00 ป.1
19:00 ป.1

นครราชสีมา-กรุงเทพฯ

* โคราช-บ.ข.ส.เก่า, โคราช-บ.ข.ส.ใหม่ ซื้อได้ที่ชานชาลาที่ 17

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
04:00 ป.1
05:00 ป.1
06:00 ป.1
07:00 ป.1
08:00 ป.1
08:30 ป.1
09:00 ป.1
09:30 ป.1
10:00 ป.1
10:30 ป.1
11:00 ป.1
11:30 ป.1
12:00 ป.1
12:30 ป.1
13:00 ป.1
14:00 ป.1
14:30 ป.1
15:00 ป.1
15:30 ป.1
16:00 ป.1
16:30 ป.1
17:00 ป.1
17:30 ป.1
18:00 ป.1
19:00 ป.1

กรุงเทพฯ-นครพนม

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 1 ช่อง 15,16,26,27

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
19:00 ป.1
19:30 ป.1
20:00 ป.1
20:30 ป.1

นครพนม-กรุงเทพฯ

 

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
17:30 ป.1

กรุงเทพฯ-เขมราฐ

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 1 ช่อง 15,16,26,27

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
20:30 ป.1
21:00 ป.1
21:40 ป.1

เขมราฐ-กรุงเทพฯ

 

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
16:30 ป.1

กรุงเทพฯ-มุกดาหาร

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 1 ช่อง 15,16,26,27

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
08:00 ป.1
19:00 ป.1
20:00 ป.1
20:30 ป.1

มุกดาหาร-กรุงเทพฯ

 

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
08:00 ป.1
18:00 ป.1

กรุงเทพฯ-โขงเจียม

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 1 ช่อง 15,16,26,27

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
19:30 ป.1
20:00 ป.1

โขงเจียม-กรุงเทพฯ

 

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
16:30 ป.1

กรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 1 ช่อง 15,16,26,27

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
09:00 ป.1

ศรีสะเกษ-กรุงเทพฯ

 

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
08:00 ป.1

กรุงเทพฯ-กาบเชิง

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 1 ช่อง 15,16,26,27

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
09:00 ป.1

กาบเชิง-กรุงเทพฯ

 

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
07:30 ป.1

กรุงเทพฯ-กระนวน-บ้านแพง

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 1 ช่อง 15,16,26,27

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
19:15 ป.1

บ้านแพง-กระนวน-กรุงเทพฯ

 

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
16:00 ป.1

กรุงเทพฯ-ดอนตาล

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 1 ช่อง 15,16,26,27

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
19:00 ป.1
19:30 ป.1

ดอนตาล-กรุงเทพฯ

 

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
17:00 ป.1

กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-ม่วงสามสิบ

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 1 ช่อง 15,16,26,27

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
20:15 ป.1
20:30 ป.1

ม่วงสามสิบ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ

 

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
17:30 ป.1

กรุงเทพฯ-อุดรธานี-หนองคาย

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 1 ช่อง 15,16,26,27

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
20:30 ป.1
21:00 ป.1

หนองคาย-อุดรธานี-กรุงเทพฯ

 

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
19:30 ป.1

กรุงเทพฯ-กุดชุม-ธาตุพนม

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 1 ช่อง 15,16,26,27

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
20:30 ป.1
21:00 ป.1
21:20 ป.1
21:40 ป.1

ธาตุพนม-กุดชุม-กรุงเทพฯ

 

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
18:00 ป.1