นครราชสีมา-กรุงเทพฯ

* โคราช-บ.ข.ส.เก่า, โคราช-บ.ข.ส.ใหม่ ซื้อได้ที่ชานชาลาที่ 17

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
05.00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
06.20 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
08.00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
08.40 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
09.30 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
10.30 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
11.30 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
12.30 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
13.30 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
14.30 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
15.30 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
16.20 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
17.10 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
18.00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
19.00 (เฉพาะวันอาทิตย์) ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

กรุงเทพฯ-นครราชสีมา

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
05.00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
06.20 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
08.00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
08.40 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
09.30 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
10.30 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
11.30 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
12.30 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
13.30 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
14.30 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
15.30 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
16.20 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
17.10 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
18.00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
19.00 (เฉพาะวันศุกร์) ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
20.00 (เฉพาะวันศุกร์) ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง