นครราชสีมา-กรุงเทพฯ

* โคราช-บ.ข.ส.เก่า, โคราช-บ.ข.ส.ใหม่ ซื้อได้ที่ชานชาลาที่ 17

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
04:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
05:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
06:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
07:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
08:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
09:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
10:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
11:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
12:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
13:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
14:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
15:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
16:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
17:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
18:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
19:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

กรุงเทพฯ-นครราชสีมา

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
04:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
05:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
06:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
07:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
08:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
09:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
10:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
11:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
12:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
13:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
14:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
15:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
16:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
17:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
18:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
19:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
20:00 (เฉพาะวันศุกร์) ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง