นครราชสีมา-กรุงเทพฯ

* โคราช-บ.ข.ส.เก่า, โคราช-บ.ข.ส.ใหม่ ซื้อได้ที่ชานชาลาที่ 17

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
04:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
05:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
06:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
07:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
08:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
09:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
10:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
11:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
12:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
13:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
14:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
15:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
16:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
17:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
18:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
19:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

กรุงเทพฯ-นครราชสีมา

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
04:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
05:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
06:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
07:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
08:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
09:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
10:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
11:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
12:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
13:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
14:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
15:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
16:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
17:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
18:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
19:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง
20:00 (เฉพาะวันศุกร์) ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

Bangkok - Nakhon Phanom

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
07:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

Nakhon Phanom - Bangkok

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
05:30 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

Bangkok - Khemarat

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
08:30 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

Khemarat - Bangkok

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
04:30 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

Mukdahan - Bangkok

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
06:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

Bangkok - Mukdahan

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
07:15 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

Bangkok - Khongjiam

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
07:30 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

Bangkok - Khongjiam

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
04:30 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

Bangkok - Si Sa Ket

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
09:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

Si Sa Ket - Bangkok

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
08:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

Bangkok - Kabcheing

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
09:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

Kabcheing - Bangkok

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
07:30 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

Bangkok - Kranuan - BanPhaeng

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
07:15 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

BanPhaeng - Kranuan - Bangkok

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
04:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

Bangkok - Don Tan

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
07:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

Don Tan - Bangkok

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
05:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

Bangkok - Ubon Ratchathani - Muang Sam Sip

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
08:15 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

Muang Sam Sip - Ubon Ratchathani - Bangkok

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
06:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

Bangkok - Udon Thani - Nong Khai

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
08:30 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

Nong Khai - Udon Thani - Bangkok

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
07:30 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

Bangkok - Kud Chom - That Phanom

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
08:30 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง

That Phanom - Kud Chom - Bangkok

* กรุงเทพฯ-หมอชิต ซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 3 ช่อง 31 และ 49

เวลาเดินรถ มาตรฐาน
06:00 ด่วนพิเศษ VIP 30 ที่นั่ง